2300 Konvertible lån

2320 Obligasjonslån

[EN: Bond loans]

2360 Byggelån

2380 Kassakreditt

2390 Annen gjeld til kredittinstitusjon