2300 Konvertible lån

2320 Obligasjonslån

2360 Byggelån

2380 Kassakreditt

Her bokføres bedriftens bankkonto dersom den er tilknyttet en løpende kreditt.

Kassakreditt brukes av bedrifter som har behov for å dekke kortsiktige likviditetsbehov f.eks. som følge av naturlige svingninger i likviditeten pga. ujevn kontantstrøm. Kostnader ved en kassakreditt vil være renter av benyttet kreditt og provisjon av bevilget kreditt.

[EN: Overdraft facilities]

Stikkord: kassekreditt

2390 Annen gjeld til kredittinstitusjon