2400 Leverandørgjeld

Det bokføres ikke direkte på denne kontoen men ved hjelp av regnskapssystemet så opprettes det en reskontro. Hver leverandør skal ha hver sin reskontro slik at selskapet har oversikt over hvor mye de skylder hver av sine leverandører.

[EN: Trade creditors]

Stikkord: leverandørreskontro, konto 2400 leverandørgjeld

2460 Leverandørgjeld til selskap i samme konsern