2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt

Betalbar skatt, ikke fastsatt er en avsetning i balansen som viser den beregnede skatten for inneværende regnskapsår som man forventer vil bli utlignet.

[EN: Tax payable, not offset]

2510 Betalbar skatt, fastsatt

2540 Forskuddsskatt upersonlig skatteyter