2600 Forskuddstrekk

Forskuddstrekk for skattepliktig lønn og andre ytelser skal føres mot denne kontoen.

Ved utbetaling av lønn skal det skyldige skattetrekket føres mot konto 1950.

Etter endt avgiftstermin skal denne kontoen avstemmes mot terminoppgaven. Pr 31.12 skal beløp på denne kontoen være lik terminoppgave for 6. termin.

[EN: Advance tax withholding]

Stikkord: skattetrekk, skyldig skattetrekk, konto 2600 forskuddstrekk

2610 Utleggstrekk

2620 Bidragstrekk

2630 Trygdetrekk

2640 Forsikringstrekk

2650 Trukket fagforeningskontingent

2690 Andre trekk