2600 Forskuddstrekk

2610 Utleggstrekk

Utleggstrekk (tidl. påleggstrekk) er en felles betegnelse for trekk arbeidsgiver er blitt pålagt å trekke i arbeidstakers lønn. Denne kontoen blir brukt i forbindelse med slike utleggstrekk. Bestemmelsene om utleggstrekk fra skatteoppkreveren fremgår av skattebetalingsloven § 14-4 og § 14-5 med tilhørende forskrift, sktbf. § 14-4 og 14-5.

Se mer om dette i temaet Utleggstrekk.

[EN: Attachment of earnings]

Stikkord: utleggstrekk, konto 2610 utleggstrekk, påleggstrekk

2620 Bidragstrekk

2630 Trygdetrekk

2640 Forsikringstrekk

2650 Trukket fagforeningskontingent

2690 Andre trekk