2600 Forskuddstrekk

2610 Utleggstrekk

2620 Bidragstrekk

2630 Trygdetrekk

Denne kontoen brukes ved krav om trygdetrekk ved utbetaling av lønn. Dette kan f.eks. gjelde for tilbakekreving etter feilaktige utbetalinger, se ftrl. § 22-15 og 22-15a. Konto kan også gjelde personlig pensjonstrekk for arbeidstaker.

[EN: National insurance deduction]

2640 Forsikringstrekk

2650 Trukket fagforeningskontingent

2690 Andre trekk