2600 Forskuddstrekk

2610 Utleggstrekk

2620 Bidragstrekk

2630 Trygdetrekk

2640 Forsikringstrekk

2650 Trukket fagforeningskontingent

[EN: Trade union dues deduction]

Stikkord: fagforeningstrekk, konto 2650 trukket fagforeningskontingent, generalforsamling, fagforeningkontingent

2690 Andre trekk