2700 Utgående merverdiavgift, høy sats

2701 Utgående merverdiavgift, middels sats

2702 Utgående merverdiavgift, middels sats, råfisk mv

2703 Utgående merverdiavgift, lav sats

2704 Utgående merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet

2705 Utgående merverdiavgift - innførsel av varer, høy sats

2706 Utgående merverdiavgift - innførsel av varer, middels sats

2707 Utgående merverdiavgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats

2710 Inngående merverdiavgift, høy sats

2711 Inngående merverdiavgift, middels sats

2712 Inngående merverdiavgift, middels sats, råfisk mv

2713 Inngående merverdiavgift, lav sats

2714 Inngående merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet

2715 Inngående merverdiavgift - innførsel av varer, høy sats

2716 Inngående merverdiavgift - innførsel av varer, middels sats

2717 Inngående merverdiavgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift

2756 Grunnlag for utgående mva ved kjøp av tjenester fra utlandet

2757 Motkonto grunnlag for utgående mva ved kjøp av tjenester fra utlandet

2758 Grunnlag for utgående mva på innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats

2759 Motkonto grunnlag for utgående mva på innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift

På denne konto bokføres arbeidsgiveravgiften som blir beregnet på lønnskjøringene gjennom året og skal innrapporteres hver måned og betales per termin.

Betaling av den skyldige arbeidsgiveravgiften bokføres til debet på konto 2771 Betalt arbeidsgiveravgift.

Det er viktig å skille mellom konto 2780 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn og konto 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift. Påløpt arbeidsgiveravgift er kun en avsetning i regnskapet og er ikke skyldig skatteoppkreveren før utbetalingen av lønnen faktisk er gjort. Den avsatte avgiften skal derfor ikke med i terminens avgiftsoppgjør siden det kun er arbeidsgiveravgift som er skyldig skatteoppkreveren i den inneværende terminen som skal stå på konto 2770.

[EN: Unpaid employers’ national insurance contributions]

Stikkord: 2770, konto 2770, konto 2770 skyldig arbeidsgiveravgift, aga

2771 Betalt arbeidsgiveravgift

2772 Skyldig finansskatt av lønn

2773 Betalt finansskatt av lønn

2780 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn

2781 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn

2782 Påløpt arbeidsgiveravgift andre honorarer

2783 Påløpt finansskatt påløpt lønn

2784 Påløpt finansskatt ferielønn

2785 Påløpt finansskatt andre honorarer

2790 Andre offentlige avgifter