2800 Avsatt utbytte

Avsatt utbytte omfatter det utbytte som styret foreslår skal utdeles. Beløpet balanseføres som en gjeld på denne kontoen inntil utbyttet overføres til aksjonærene.

[EN: Provisions for dividends]

Stikkord: ekstraordinært utbytte, konto 2800 avsatt utbytte, ekstraordinært, dividende