3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt

3209 Opptjent, ikke fakturert inntekt

Denne kontoen er en periodiseringskonto som brukes dersom varen er levert til kunden og ikke fakturert i samme periode. Inntekten skal bokføres i den perioden som varen er levert.

Konteringsforslag:

PeriodeKommentarDebetKreditBeløp
Periode xOpptjente, ikke fakturerte inntekter periodiseresKonto 1530Konto 32091 000
Periode x+1Faktura sendes til kunde og inntektsføreskundereskontroKonto 32001 000
Opptjente, ikke fakturerte inntekter tilbakeføresKonto 3209Konto 15301 000

[EN: Earned income that has not been invoiced]

Stikkord: omsetning

3210 Salgsinntekt egentilvirkede varer, unntatt avgiftsplikt

3219 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt

3229 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3260 Uttak av varer, unntatt avgiftsplikt

3281 Kontantrabatt, unntatt avgiftsplikt

3285 Kvantumsrabatt, unntatt avgiftsplikt

3289 Annen salgsinntektsreduksjon, unntatt avgiftsplikt

3290 Viderefakturering av omkostninger ved salg, unntatt avgiftsplikt