3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt

3209 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3210 Salgsinntekt egentilvirkede varer, unntatt avgiftsplikt

3219 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt

Salg av tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven og som er omtalt i mval. § 3-2 til 3-20.

Eksempler på tjenester som er unntatt fra loven er helsetjenester, sosiale tjenester, undervisningstjenester og finansielle tjenester samt tjenester i forbindelse med kunst og kultur, idrett, fast eiendom og offentlig virksomhet.

SKD 250610

[EN: Sales revenue, services, exempt from VAT]

Stikkord: omsetning

3229 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3260 Uttak av varer, unntatt avgiftsplikt

3281 Kontantrabatt, unntatt avgiftsplikt

3285 Kvantumsrabatt, unntatt avgiftsplikt

3289 Annen salgsinntektsreduksjon, unntatt avgiftsplikt

3290 Viderefakturering av omkostninger ved salg, unntatt avgiftsplikt