3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt

3209 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3210 Salgsinntekt egentilvirkede varer, unntatt avgiftsplikt

3219 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt

3229 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3260 Uttak av varer, unntatt avgiftsplikt

Varer som tas ut av virksomheten og som er fritatt for mva etter mval. kapittel 6, jf. mval. § 6-17, er også fritatt for uttaksmerverdiavgift.

[EN: Withdrawal of goods, exempt from VAT]

Stikkord: omsetning

3281 Kontantrabatt, unntatt avgiftsplikt

3285 Kvantumsrabatt, unntatt avgiftsplikt

3289 Annen salgsinntektsreduksjon, unntatt avgiftsplikt

3290 Viderefakturering av omkostninger ved salg, unntatt avgiftsplikt