3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt

3209 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3210 Salgsinntekt egentilvirkede varer, unntatt avgiftsplikt

3219 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt

3229 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3260 Uttak av varer, unntatt avgiftsplikt

3281 Kontantrabatt, unntatt avgiftsplikt

Normalt vil selger trekke rabatten i fra på fakturaen slik at den blir bokført sammen med inntekten. Hvis selskapet vil skille ut og ha oversikt over hvor mye kontantrabatt som er gitt igjennom året, benyttes denne kontoen.

[EN: Cash discounts, exempt from VAT]

Stikkord: 3280, konto 3280, konto 3281 kontantrabatt, unntatt avgiftsplikt, omsetning

3285 Kvantumsrabatt, unntatt avgiftsplikt

3289 Annen salgsinntektsreduksjon, unntatt avgiftsplikt

3290 Viderefakturering av omkostninger ved salg, unntatt avgiftsplikt