3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt

3209 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3210 Salgsinntekt egentilvirkede varer, unntatt avgiftsplikt

3219 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt

3229 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3260 Uttak av varer, unntatt avgiftsplikt

3281 Kontantrabatt, unntatt avgiftsplikt

3285 Kvantumsrabatt, unntatt avgiftsplikt

3289 Annen salgsinntektsreduksjon, unntatt avgiftsplikt

Normalt vil selger trekke rabatten i fra på fakturaen slik at den blir bokført sammen med inntekten. Hvis selskapet vil skille ut og ha oversikt over hvor mye salgsreduksjon utover kontant- og kvantumsrabatt som er gitt igjennom året, benyttes denne kontoen.

[EN: Other reductions in sales revenue, exempt from VAT]

Stikkord: omsetning, kommandittselskap

3290 Viderefakturering av omkostninger ved salg, unntatt avgiftsplikt