3300 Spesiell offentlig avgift for tilvirkede/solgte varer

Denne kontoen omfatter alle spesielle offentlige avgifter/særavgifter som er inkludert i konto 3000, konto 3100 og konto 3200. Slike avgifter kan være produktavgift, tobakksavgift, sukkeravgift, bensinavgift, og engangsavgift på biler.

Særavgiften føres til debet på denne kontoen når særavgiften tidligere er inntektsført sammen med selve varesalget, for eksempel kredit konto 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig. Har du en virksomhet som importerer sjokolade- og sukkervarer, kan du velge å registrere deg som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent.

Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import. Hvis du importerer sjokolade- og sukkervarer som ikke er registrert som avgiftspliktige, må du betale avgiften ved import. Når avgiften er betalt ved innførsel av varer fra utlandet eller ved uttak fra tollager, og varene deretter føres inn på varelager, skal særavgiften debiteres varekjøpskonto. Se for eksempel konto 4360 Frakt, toll og spedisjon.

[EN: Special government fees and taxes on goods manufactured/sold]

Stikkord: sukkeravgift, sukkervareavgift, konto 3300 spesiell offentlig avgift for tilvirkede/solgte varer, salg