3400 Spesielt offentlig tilskudd for tilvirkede/solgte varer

Alle offentlige tilskudd for tilvirkede/ solgte varer, føres mot denne kontoen. Offentlig tilskudd for tjenester føres mot konto 3440.

[EN: Special public grant for manufactured/sold goods]

3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste