3400 Spesielt offentlig tilskudd for tilvirkede/solgte varer

3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste

Offentlig tilskudd for tjenester, føres mot denne kontoen. Tilskudd som refusjon fra folketrygden til leger, tannleger osv. vil være naturlig å føre her.

[EN: Special public grant for services]