3500 Garanti

Avsetning til fremtidig garantiansvar som går utover det lovpålagte garantiansvaret (separable ytelser), føres mot denne kontoen. Dette gjelder for garantier som er inkludert i salgssummen, og beløpet debiteres konto 3500 Garanti og krediteres konto 2970 Fremtidig garantiytelse.

Små foretak kan velge å kostnadsføre avsetningen mot konto 7550 Garantikostnad isteden for inntektsreduksjon.

[EN: Guarantees]

3510 Service