3500 Garanti

3510 Service

Avsetning til fremtidig serviceansvar, føres mot denne kontoen. Dette gjelder for serviceansvar som er inkludert i salgssummen og beløpet debiteres konto 3510 og krediteres konto 2975.

Serviceansvar som er en separabel ytelse og har en markedsverdi, periodiseres og inntektsføres mot denne kontoen igjennom serviceavtalens varighet.

Små foretak kan velge å kostnadsføre avsetningen mot konto 7560 istedenfor inntektsreduksjon.

[EN: Service]