3600 Leieinntekt fast eiendom, unntatt avgiftsplikt

Husleieinntekter og andre leieinntekter i forbindelse med fast eiendom er unntatt fra merverdiavgiftsplikt, se mval. § 3-11. Dermed vil heller ikke kostnader forbundet med slik aktivitet være fradragsberettiget for inngående merverdiavgift.

For å likestille leie av fast eiendom med å eie eiendommen, er det er imidlertid anledning å søke frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Slike avgiftspliktige leieinntekter bokføres på konto 3605.

[EN: Rental income from real property, exempt from VAT]

Stikkord: 3600, konto 3600, konto 3600 leieinntekt fast eiendom, unntatt avgiftsplikt, leasing

3605 Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig

3609 Opptjent, ikke fakturert leieinntekt

3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig

3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftsfri

3619 Opptjent, ikke fakturert leieinntekt

3620 Annen leieinntekt