3600 Leieinntekt fast eiendom, unntatt avgiftsplikt

3605 Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig

3609 Opptjent, ikke fakturert leieinntekt

Denne kontoen er en periodiseringskonto som brukes dersom varen er levert til kunden og ikke fakturert i samme periode. Inntekten skal bokføres i den perioden som varen er levert.

Konteringsforslag:

PeriodeKommentarDebetKreditBeløp
Periode xOpptjente, ikke fakturerte inntekter periodisereskonto 1530konto 3609kr 1 000 (ekskl. mva)
Periode x+1Faktura sendes til kundekundereskontrokr 1 250 (inkl. mva)
Inntekter bokføreskonto 3605kr 1 000 (ekskl. mva)
Utgående merverdiavgift beregnes først ved faktureringkonto 2700kr 250 (mva)
Opptjente, ikke fakturerte inntekter tilbakeføreskonto 3609konto 1530kr 1 000 (ekskl. mva)

På denne måten vil inntektene komme i periode x, og det vil ikke bli noen resultateffekt i periode x+1.

[EN: Earned rental income that has not been invoiced]

Stikkord: leasing

3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig

3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftsfri

3619 Opptjent, ikke fakturert leieinntekt

3620 Annen leieinntekt