3600 Leieinntekt fast eiendom, unntatt avgiftsplikt

3605 Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig

3609 Opptjent, ikke fakturert leieinntekt

3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig

3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftsfri

3619 Opptjent, ikke fakturert leieinntekt

Denne kontoen er en periodiseringskonto som brukes dersom varen er levert til kunden og ikke fakturert i samme periode. Inntekten skal bokføres i den perioden som varen er levert.

Se konteringsforslag konto 3609. Legg merke til at i dette eksempelet er det bruk avgiftspliktig inntekt.

[EN: Earned rental income that has not been invoiced]

Stikkord: leasing

3620 Annen leieinntekt