3600 Leieinntekt fast eiendom, unntatt avgiftsplikt

3605 Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig

3609 Opptjent, ikke fakturert leieinntekt

3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig

3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftsfri

3619 Opptjent, ikke fakturert leieinntekt

3620 Annen leieinntekt

Annen leieinntekt som ikke naturlig faller inn under andre kontoer i 36xx gruppen, føres mot denne kontoen.

[EN: Other rental income]

Stikkord: leasing