3700 Provisjonsinntekt, avgiftspliktig

Avgiftspliktige provisjonsinntekter kan være:

  • provisjoner som en vareagent mottar for å formidle vareomsetning
  • royalties
  • patent- og lisensinntekter
  • affiliate marketing (nettbasert markedsføring der nettsteder markedsfører produkter for andre med linker på egne sider og får utbetalt provisjon dersom det fører til salg)

[EN: Commission income, subject to VAT]

Stikkord: 3700, konto 3700, konto 3700 provisjonsinntekt, avgiftspliktig

3705 Provisjonsinntekt, avgiftsfri

3707 Provisjonsinntekt, unntatt avgiftsplikt

3709 Opptjent, ikke fakturert provisjonsinntekt