3700 Provisjonsinntekt, avgiftspliktig

3705 Provisjonsinntekt, avgiftsfri

Avgiftsfrie provisjonsinntekter ved provisjon i forbindelse med formidling av salg av varer og tjenester til utlandet.

[EN: Commission income, not subject to VAT]

3707 Provisjonsinntekt, unntatt avgiftsplikt

3709 Opptjent, ikke fakturert provisjonsinntekt