3700 Provisjonsinntekt, avgiftspliktig

3705 Provisjonsinntekt, avgiftsfri

3707 Provisjonsinntekt, unntatt avgiftsplikt

* Konto lagt til av dib

Provisjonsinntekter som er unntatt fra merverdiavgiftsplikt er formidling av salg av varer og tjenester som er unntatt fra loven, se mval. § 3-2 til § 3-20.

Dette gjelder f.eks.

  • provisjonsinntekter fra lotteriarrangører som Norsk Tipping, Rikstoto eller andre organisasjon eller forening med lotteritillatelse
  • formidling av finansielle tjenester som lån, forsikring og finansielle instrumenter
  • formidling av litterære eller kunstneriske verk

Dersom formidling av en unntatt ytelse inneholder en i utgangspunktet avgiftspliktig tjenestedel, f.eks. rådgivning, er denne ytelsen unntatt kun dersom den er sekundær i forhold til hovedytelsen og ikke utgjøre et mål i seg selv for kundene, men er et middel i formidlingen av hovedytelsen.

3709 Opptjent, ikke fakturert provisjonsinntekt