3700 Provisjonsinntekt, avgiftspliktig

3705 Provisjonsinntekt, avgiftsfri

3707 Provisjonsinntekt, unntatt avgiftsplikt

3709 Opptjent, ikke fakturert provisjonsinntekt

Denne kontoen er en periodiseringskonto som brukes dersom varen/tjenester er levert til kunden og ikke fakturert i samme periode. Inntekten skal bokføres i den perioden som varen er levert.

[EN: Earned commission income that has not been invoiced]