3850 Verdiendringer investeringseiendommer

3870 Verdiendringer biologiske eiendeler

Foretak som benytter IFRS skal føre verdiendringer på biologiske eiendeler, f.eks skog og oppdrettsfisk, mot denne kontoen.

[EN: Change in value of biological assets]

Stikkord: anleggsmiddler, anleggsaktiva

3880 Gevinst ved avgang av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

3881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg

3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg

3883 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsunntatt salg

3889 Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler

3891 Salgssum finansielle anleggsmidler

3899 Motkonto balanseverdi finansielle anleggsmidler