3900 Annen driftsrelatert inntekt

3909 Motkonto annen driftsrelatert inntekt

* Konto lagt til av dib

Kontoen kan f.eks. brukes sammen med konto 3900 ved bokføring av tips og drikkepenger som utbetales fra kunder til servitører i serveringsvirksomheter.