4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy sats

4030 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels avgiftssats

4040 Utenlandsk innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy sats

4041 Utenlandsk innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels sats

4042 Utenlandsk innkjøp av råvarer og halvfabrikata, fritatt for avgift

4060 Frakt, toll og spedisjon

4071 Kontantrabatt, råvarer og halvfabrikata, høy sats

4072 Kontantrabatt, råvarer og halvfabrikata, middels sats

4075 Kvantumsrabatt, råvarer og halvfabrikata, høy sats

Kvantumsrabatt er vanligvis trukket i fra på fakturaen fra selger, slik at beløpet som bokføres allerede er redusert. Hvis selskapet vil ha en oversikt over hvor mye kvantumsrabatt utgjør i løpet av året, brukes denne kontoen.

[EN: Quantity discount raw materials and semi-manufactures, high rate]

Stikkord: erverv

4076 Kvantumsrabatt, råvarer og halvfabrikata, middels sats

4078 Annen innkjøpsprisreduksjon, høy sats

4079 Annen innkjøpsprisreduksjon, middels sats

4080 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

4081 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

4082 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

4083 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

4084 Grunnlag innførsel av varer med null sats

4085 Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

4086 Innenlands kjøp av varer, omvendt avgiftsplikt

4087 Innenlands kjøp av varer, omvendt avgiftsplikt, motkonto

4090 Beholdningsendring

4091 Urealisert ukurans råvarer og halvfabrikata