4100 Innkjøp varer under tilvirkning, høy sats

4130 Innkjøp varer under tilvirkning, middels sats

Kjøp av varer under tilvirkning med middel merverdiavgiftssats, til bruk som innsatsfaktor for videreutvikling/- foredling av varer, føres på denne kontoen.

Ved opprettelse av konto i denne kontogruppen bør det av praktiske årsaker opprettes beholdningskonto og salgskonto. Dette for å skape et sammenligningsgrunnlag.

[EN: Purchases of work in progress, middle rate]

Stikkord: erverv

4140 Innkjøp av råvarer under tilvirkning, uten MVA

4160 Frakt, toll og spedisjon

4171 Kontantrabatt, varer under tilvirkning, høy sats

4172 Kontantrabatt, varer under tilvirkning, middels sats

4175 Kvantumsrabatt, varer under tilvirkning, høy sats

4176 Kvantumsrabatt, varer under tilvirkning, middels sats

4178 Annen innkjøpsprisreduksjon, varer under tilvirkning, høy sats

4179 Annen innkjøpsprisreduksjon, varer under tilvirkning, middels sats

4190 Beholdningsendring

4191 Urealisert ukurans varer under tilvirkning