4100 Innkjøp varer under tilvirkning, høy sats

4130 Innkjøp varer under tilvirkning, middels sats

4160 Frakt, toll og spedisjon

4171 Kontantrabatt, varer under tilvirkning, høy sats

Kontantrabatt er vanligvis trukket i fra på fakturaen fra selger, slik at beløpet som bokføres allerede er redusert. Men hvis selskapet har behov for oversikt over hvor mye kontantrabatt utgjør i løpet av året, brukes denne kontoen.

[EN: Cash discount work in progress, high rate]

Stikkord: 4170, bonus leverandør, bonus varelager, konto 4170, rabatt leverandør, konto 4171 kontantrabatt, varer under tilvirkning, høy sats, varebeholdning

4172 Kontantrabatt, varer under tilvirkning, middels sats

4175 Kvantumsrabatt, varer under tilvirkning, høy sats

4176 Kvantumsrabatt, varer under tilvirkning, middels sats

4178 Annen innkjøpsprisreduksjon, varer under tilvirkning, høy sats

4179 Annen innkjøpsprisreduksjon, varer under tilvirkning, middels sats

4190 Beholdningsendring

4191 Urealisert ukurans varer under tilvirkning