4100 Innkjøp varer under tilvirkning, høy sats

4130 Innkjøp varer under tilvirkning, middels sats

4160 Frakt, toll og spedisjon

4171 Kontantrabatt, varer under tilvirkning, høy sats

4172 Kontantrabatt, varer under tilvirkning, middels sats

4175 Kvantumsrabatt, varer under tilvirkning, høy sats

4176 Kvantumsrabatt, varer under tilvirkning, middels sats

4178 Annen innkjøpsprisreduksjon, varer under tilvirkning, høy sats

4179 Annen innkjøpsprisreduksjon, varer under tilvirkning, middels sats

Innkjøpsreduksjon som ikke naturlig faller inn under konto 4172 og 4176, føres mot denne kontoen.

[EN: Other purchase price reduction work in progress, middle rate]

Stikkord: bonus leverandør, bonus varelager, rabatt leverandør, konto 4179 annen innkjøpsprisreduksjon, varer under tilvirkning, middels sats, varebeholdning, erverv, kommandittselskap

4190 Beholdningsendring

4191 Urealisert ukurans varer under tilvirkning