4200 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, høy sats

4230 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, middels sats

Kjøp av ferdig egentilvirkede varer med middels merverdiavgiftssats, føres mot denne kontoen. Det er i hovedsak selskaper innen vareproduksjon/ varebearbeiding som bruker denne kontoen. Ved opprettelse av konto i denne kontogruppen bør det av praktiske årsaker opprettes beholdningskonto og salgskonto.

[EN: Purchase of self-produced finished goods, middle rate]

Stikkord: erverv

4240 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, uten MVA

4260 Frakt, toll og spedisjon

4270 Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, høy sats

4271 Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, middels sats

4290 Beholdningsendring

4291 Urealisert ukurans ferdige egentilvirkede varer