4200 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, høy sats

4230 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, middels sats

Kjøp av ferdig egentilvirkede varer med middels merverdiavgiftssats, føres mot denne kontoen. Det er i hovedsak selskaper innen vareproduksjon/ varebearbeiding som bruker denne kontoen. Ved opprettelse av konto i denne kontogruppen bør det av praktiske årsaker opprettes beholdningskonto og salgskonto.

[EN: Purchase of self-produced finished goods, middle rate]

Stikkord: erverv

4260 Frakt, toll og spedisjon

4270 Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, høy sats

4271 Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, middels sats

4290 Beholdningsendring

4291 Urealisert ukurans ferdige egentilvirkede varer