4200 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, høy sats

4230 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, middels sats

4240 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, uten MVA

[EN: Purchase of self-produced finished goods, without VAT]

Stikkord: endringer 2020, konto 4240 innkjøp ferdig egentilvirkede varer, uten mva, erverv, merverdiavgift, moms

4260 Frakt, toll og spedisjon

4270 Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, høy sats

4271 Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, middels sats

4290 Beholdningsendring

4291 Urealisert ukurans ferdige egentilvirkede varer