4200 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, høy sats

4230 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, middels sats

4240 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, uten MVA

4260 Frakt, toll og spedisjon

Frakt, toll og spedisjon som påløper ved varekjøp i gruppe 42xx Forbruk av ferdig tilvirkede varer, hører hjemme under denne kontoen.

[EN: Freight, customs duty and forwarding]

4270 Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, høy sats

4271 Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, middels sats

4290 Beholdningsendring

4291 Urealisert ukurans ferdige egentilvirkede varer