4200 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, høy sats

4230 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, middels sats

4260 Frakt, toll og spedisjon

Frakt, toll og spedisjon som påløper ved varekjøp i gruppe 42xx Forbruk av ferdig tilvirkede varer, hører hjemme under denne kontoen.

[EN: Freight, customs duty and forwarding]

4270 Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, høy sats

4271 Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, middels sats

4290 Beholdningsendring

4291 Urealisert ukurans ferdige egentilvirkede varer