4200 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, høy sats

4230 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, middels sats

4240 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, uten MVA

4260 Frakt, toll og spedisjon

4270 Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, høy sats

4271 Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, middels sats

Prisreduksjon er vanligvis trukket i fra på faktura fra selger, slik at beløpet som bokføres allerede er redusert. Hvis selskapet ønsker oversikt over prisreduksjon over kjøp av ferdig egentilvirkede varer, brukes denne kontoen.

[EN: Purchase price reduction self-produced finished goods, middle rate]

Stikkord: erverv, kommandittselskap

4290 Beholdningsendring

4291 Urealisert ukurans ferdige egentilvirkede varer