4200 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, høy sats

4230 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, middels sats

4240 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, uten MVA

4260 Frakt, toll og spedisjon

4270 Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, høy sats

4271 Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, middels sats

4290 Beholdningsendring

Periodens endring i balanseført beholdning av ferdig egentilvirkede varer, føres mot denne kontoen. En reduksjon i balanseført beholdning føres debet, og en økning føres kredit.

[EN: Change in stock]

4291 Urealisert ukurans ferdige egentilvirkede varer