4200 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, høy sats

4230 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, middels sats

4260 Frakt, toll og spedisjon

4270 Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, høy sats

4271 Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, middels sats

4290 Beholdningsendring

4291 Urealisert ukurans ferdige egentilvirkede varer

* Konto lagt til av dib

Stikkord: ukurrans