4500 Fremmedytelse og underentreprise

Kostnader i forbindelse med innleie av arbeidskraft, fremmedytelser og underentreprenører til produksjon av varer, føres mot denne kontoen. Et godt eksempel på dette er byggentreprenørers bruk av underentreprenører.

[EN: External services and subcontracts]

4550 Fremmedytelse og underentreprise, opplysningspliktig

4590 Beholdningsendring