4500 Fremmedytelse og underentreprise

4550 Fremmedytelse og underentreprise, opplysningspliktig

Ved utbetaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted, som er underentreprenør, skal dette innrapporteres på egen oppgave. Dette er en opplysningsplikt som selskaper som benytter seg av tjenester levert fra personlig næringsdrivende har. Se mer på temaet Gjennomføring av opplysningsplikt ved betalinger til selvstendig næringsdrivende.

[EN: External services and subcontracts, reportable]

Stikkord: oppgavepliktig

4590 Beholdningsendring