4600 Emballasjematerialer

4690 Beholdningsendring

Periodens endring i balanseført beholdning av Emballasjematerialer, føres mot denne kontoen. En reduksjon i balanseført beholdning føres debet, en økning føres kredit.

[EN: Change in stock]

Stikkord: embalasje