4900 Annen periodisering

Annen periodisering som gjelder vareforbruk.

[EN: Other accruals]

4990 Beholdningsendring, egentilvirkede anleggsmidler