4900 Annen periodisering

4990 Beholdningsendring, egentilvirkede anleggsmidler

Periodens endring i balanseført beholdning av egentilvirkede anleggsmidler, føres mot denne kontoen. En reduksjon i balanseført beholdning føres debet, en økning føres kredit.

[EN: Change in stock, fixed assets of own production]

Stikkord: anleggsmiddler, anleggsaktiva