5000 Lønn til ansatte

5005 Avtalte tariffgodtgjørelser

Et eksemplet på dette er tariffestet godtgjørelse for arbeidstøy. Denne godtgjørelsen er ikke skattepliktig når arbeidstakeren har krav på fradrag for utgiftene, men hvis godtgjørelsen gir et overskudd vil overskuddet være skattepliktig.

[EN: Contractual remuneration]

Stikkord: arbeidsvederlag, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn

5092 Feriepenger

5099 Andre lønnsposteringer