5000 Lønn til ansatte

5005 Avtalte tariffgodtgjørelser

5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn

[EN: Accrued, unpaid wages and salaries]

Stikkord: 5090, konto 5090, konto 5090 påløpt, ikke utbetalt lønn, arbeidsvederlag, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

5092 Feriepenger

5099 Andre lønnsposteringer