5200 Fri bil

Dersom arbeidsgiver stiller fri bil til disposisjon for den ansatte, regnes dette som skattepliktig inntekt. Det er som hovedregel bilens listepris som ny som danne grunnlaget for beskatningen, og det skattes like mye uavhengig av andelen privatkjøring.

Fordelen av fri bil skal bokføres til debet på denne kontoen og kredit på konto 5290. På denne måten blir det ingen resultateffekt, men innvirkning kun på beskatning og innberetning på den ansatte.

[EN: Company car]

Stikkord: firmabil, konto 5200 fri bil, ansettelsesforhold

5210 Fri telefon

5220 Fri avis

5230 Fri kost

5235 Fri losji

5236 Fri bolig

5240 Rentefordel

5250 Gruppelivsforsikring

5252 Ulykkesforsikring

5253 Personavbruddsforsikring

5254 Yrkesskadeforsikring, skattepliktig del

5255 Tilskudd og premie til pensjonsordning, arbeidsgiveravgiftspliktig

5280 Annen fordel i arbeidsforhold

5285 Annen fordel i arbeidsforhold, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

5290 Motkonto for gruppe 52