5200 Fri bil

5210 Fri telefon

Ansatte som får dekket sitt private telefonforbruk av arbeidsgiver, må skatte av denne fordelen. Fordelen blir beregnet etter sjablongregelen. Grunnlaget som den ansatte skal betale skatt av føres debet imot denne kontoen. For å unngå resultateffekt av denne fordelen må den føres kredit mot konto 5290. Fordelen må innrapporteres på den ansatte.

Les mer om dette i temaet Naturalytelse/utgiftsgodtgjørelse (fri telefon).

[EN: Company-paid telephone]

Stikkord: tlf, ansettelsesforhold

5220 Fri avis

5230 Fri kost

5235 Fri losji

5236 Fri bolig

5240 Rentefordel

5250 Gruppelivsforsikring

5252 Ulykkesforsikring

5253 Personavbruddsforsikring

5254 Yrkesskadeforsikring, skattepliktig del

5255 Tilskudd og premie til pensjonsordning, arbeidsgiveravgiftspliktig

5280 Annen fordel i arbeidsforhold

5285 Annen fordel i arbeidsforhold, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

5290 Motkonto for gruppe 52