5200 Fri bil

5210 Fri telefon

5220 Fri avis

Ansatte som får helt eller delvis dekket privat avis i arbeidsforholdet, må skatte av denne fordelen. Dette er uavhengig av om det er avis/magasin i papirform eller elektroniske aviser/magasiner. Fordelen som arbeidsgiver dekker, skal føres imot denne kontoen, og innrapporteres på den ansatte.

For å unngå resultateffekt av denne føringen, så må den føres kredit mot konto 5290.

[EN: Company-paid newspaper]

Stikkord: ansettelsesforhold

5230 Fri kost

5235 Fri losji

5236 Fri bolig

5240 Rentefordel

5250 Gruppelivsforsikring

5252 Ulykkesforsikring

5253 Personavbruddsforsikring

5254 Yrkesskadeforsikring, skattepliktig del

5255 Tilskudd og premie til pensjonsordning, arbeidsgiveravgiftspliktig

5280 Annen fordel i arbeidsforhold

5285 Annen fordel i arbeidsforhold, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

5290 Motkonto for gruppe 52